Indhold
Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej

Ændring 2017.11 Hjerting Bydelscenter i Hjerting

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2017.11 Hjerting Bydelscenter i Hjerting
Titel Hjerting Bydelscenter i Hjerting
Forslagsdato 20. marts 2018
Høring start 22. marts 2018
Høring slut 19. april 2018
Dato for vedtagelse 15. maj 2018
Dato for ikrafttræden 16. maj 2018
PDF
Baggrund

Ændringen giver mulighed for at udvide dagligvarebutik i Bydelscenter.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Hjerting Byvej og Bytoften i Hjerting

Redegørelse

Ændringen skyldes et ønske om at ombygge og udbygge den eksisterende dagligvarebutik i området. En udbygning af butikken kræver en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra max 40% til max 50%. På grund af nærheden til kirken skærper ændringen højdebestemmelserne fra de gældende 3 etager til max 8½ m.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2017.11 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 05-010-0016.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

 

Rammedel

Af kortet kan ses at ændringen omfatter enkeltområde 05-010-060.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse: