Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

01-010-670 - Banegården
01-010-690 - Banegårdsterrænet