Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i ændringen:

24-010-060 - Område ved Kragelundvej og Møllevænget

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

24-010-060 - Område ved Kragelundvej og Møllevænget