Grønt område

Esbjerg er en grøn kommune med plads til sammenhængende naturområder og grønne rekreative oplevelser