Offentligt område

Esbjerg kommune skal have tilstrækkelige og velbeliggende områder til offentlige formål