Råstoffer

Esbjerg Kommune samarbejder med Region Syddanmark om sikring af råstofforekomsterne og den lokale udvikling i råstofområderne