Organisatorisk tilknytning

Ansvarligt udvalg

Teknik & Forsyning, Plan & Miljø.

Eksterne Myndigheder

Naturstyrelsen.