Forandringer

Kapitlet om jordbrugsområder er blevet kraftigt beskåret. Det skyldes at hovedparten af retningslinjerne er flyttet til et nyt sektororienteret kapitel kaldet primære erhverv. Denne flytning skyldes et ønske om at følge den systematik, som gælder i resten af kommuneplanen, hvor arealanvendelseskapitlerne lægger jord til, mens sektorkapitlerne tilfører de konkrete anvendelser, der jo så ofte også kan være placeret i flere arealanvendelseskapitler. I dette tilfælde er det dette kapitel om jordbrugsområder, der udgør arealanvendelseskapitlet, mens kapitlet om primære erhverv er sektorkapitlet med anvendelserne, der så både henvender sig til jordbrugsområder, grønne rekreative områder og grønt danmarkskort.

Arealanvendelsen grønt danmarkskort er i øvrigt også ny og er kommet i stand på baggrund af en planlovsændring. Grønt danmarkskort erstatter det tidligere naturnetværk, og der er derfor lavet en fornyet vurdering af, hvilke arealer, der nu eller i fremtiden kan få karakter af natur samt hvilke arealer, der skal sikres som landbrugsjord. Vurderingen har medført markante ændringer i hvilke arealer, der er udlagt som jordbrugsområde.

De politiske mål for kapitlet er udarbejdet i samarbejde med erhvervet. Kapitlets tre retningslinjer er overført fra det gældende kapitel om jordbrugsområder, men dog med nogen opdatering, der medvirker til at understrege kapitlets arealanvendelseskarakter.