Organisatorisk tilknytning

Ansvarligt udvalg

Plan & Miljø.

Eksterne myndigheder

Naturstyrelsen og Naturerhvervsstyrelsen.