Forandringer

Der er ingen forandringer i kapitlets politiske mål og retningslinjer.

Arealmæssigt er der sket en stor ændring, da alle de tekniske anlæg, som tidligere lå i offentlige områder, nu er placeret i områder til tekniske anlæg. Det er et lovkrav, at kommunerne skal udpege områder til tekniske anlæg. I Esbjerg Kommune er anlæg som forsyningsanlæg, deponeringsanlæg, rensningsanlæg, trafikanlæg og større idrætsanlæg lagt i områder til tekniske anlæg. Kirkegårde har også tidligere været placeret i offentlige områder, men er nu, også som en følge af lovkrav, placeret i grønne rekreative områder.