Forandringer

Esbjerg Kommune har som bilag til kommuneplanen udarbejdet sammenhængende turistpolitiske overvejelser, der udstikker den strategiske kurs for udviklingen af turismen i kommunen for den kommende planperiode. I denne kurs er der lagt vægt på forretningsområderne mødeturisme og kyst- og naturturisme, men dog her med vægt på Esbjerg Kommune som en oplevelsesdestination for endagsbesøgende. Kyst- og naturturismens sommerhuse ligger i tusindvis i Esbjerg Kommunes nabokommuner. I Esbjerg Kommune fokuseres der i stedet på overnatningsfaciliteter til byturister. Som følge af denne turistpolitiske kurs er det politiske mål om at undersøge mulighederne for nye sommerhusområder i Esbjerg Kommune udgået.

Der er fra Esbjerg Kommunes side stor opmærksomhed på de rekreative muligheder i områderne med fritidshuse ved Kammerslusen, Sneum Sluse og ved Sjelborgdalen. Esbjerg Kommune er interesseret i at bevare disse bebyggelser som fritidshuse for dermed også at bevare områdernes rekreative islæt. Det er derfor væsentligt for Esbjerg Kommune at understrege, at disse fritidshuse ikke er sommerhuse og ikke må ombygges eller udbygges til at fungere som sådanne. På den baggrund er retningslinjen om fritidshuse flyttet fra kapitlet om sommerhusområder til kapitlet om kultur og fritid.

Retningslinjen om sommerhusområde er blevet udvidet, så den nu indeholder bestemmelser om nyudlæg, eksisterende sommerhusområder og ledige arealer i sommerhusområder. Herved opnås en større præcision i Esbjerg Kommunes arbejde med kommunens få sommerhusområder.