Forandringer

I forbindelse med udpegningen af det grønne danmarkskort har det vist sig, at arealerne, der, i Kommuneplan 2014-26, er udpeget som stilleområder med fordel kan indgå i det grønne danmarkskort. Dette overflødiggør arealanvendelsen stilleområde, hvorfor kapitlet udgår.

Stilleområder i Esbjerg Kommune ligger i Solbjerg Plantage og i Marbækområdet. Store dele af disse arealer er omfattet af fredskovpligt samt § 3-beskyttelse, og er derfor en oplagt del af det grønne danmarkskort. Områderne er stadig sikret som stilleområder, men nu indenfor det grønne danmarkskort. Sikringen af stilleområder sker via en retningslinje i naturkapitlet.