Politik

Det er vigtigt, at der i Esbjerg Kommune er adgang til naturområder, hvor mennesker kan færdes i fredelige omgivelser fri for dominerende og støjende tekniske anlæg.