Arkitekturstrategi Esbjerg Kommune

Målet for Arkitekturstrategi Esbjerg Kommune er at sætte fokus på de fine bymiljøer og bygninger, der præger det fysiske miljø i kommunen. Arkitekturstrategien udtrykker byrådets visioner for at fastholde og udvikle kvaliteterne i bymiljøer og bygninger på en måde så Esbjerg Kommune fortsat er en attraktiv kommune at leve og bosætte sig i.

De tre tidligere kommuner Esbjerg, Bramming og Ribe har haft forskellige forudsætninger og har opstillet forskellige målsætninger for arkitektonisk kvalitet og bevaring af kulturværdier. Det har derfor været afgørende at udvikle en samlet Arkitekturstrategi for Esbjerg Kommune, der har følgende fokuspunkter:

  • Kommunen vil være bevidst om at skabe kvalitet i egne projekter – og gå foran med inspiration og vejledning til borgere og private bygherrer.
  • Der skal værnes om de mange bygnings- og bymiljømæssige kvaliteter, men samtidigt skal der sikres fortsat udvikling:
    • o Ribe skal fortsat være en af Danmarks bedst bevarede og smukkeste middelalderbyer
    • o Esbjerg er en af landets mest helstøbte by i historicistisk stil. Dette udtryk fastholdes, men der skal også gives plads til moderne arkitektur
    • o I Bramming og de øvrige stationsbyer skal der værnes om det særlige stationsbymiljø
    • Landsbyernes helt unikke kulturmiljøer sikres med særligt fokus på vadehavslandsbyerne.

Relevant i forbindelse med:

Bystruktur

Boligområder

Centerområder

Bevaring

Turisme