Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-2020

Der skal gøres en særlig indsats for at fremme klima- og miljøvenlige transportformer, hvorfor forholdene for cykeltrafikken skal forbedres.

Gennem deltagelsen i cykelprojektet Cykler uden Grænser har Esbjerg Kommune haft ekstra fokus på at reducere CO2-udledningen, forbedre folkesundheden og mindske den trafikale trængsel. Det er bl.a. gennem dette projekt, at Esbjerg Kommune har forpligtet sig til at udarbejde og vedtage en cykelpolitik.

Cykelpolitikken har en vision og en række mål og indsatsområder, som er gældende på tværs af fagområder i kommunen.

Ud fra cykelpolitikken er der udarbejdet en Cykelhandleplan, hvor indsatserne til opfyldelse af cykelpolitikkens mål beskrives. Der følges løbende op på cykelhandleplanen, som revideres hvert fjerde år.

Relevant i forbindelse med:

Energimetropol Esbjerg

Centerområder

Boligområder

Grønne strukturer

Klimatilpasning og bæredygtighed

Trafik

Turisme