Esbjerg Kommunes Parkplan

Parkplanen er en revidering af ”Grøn Sektorplan 1998-20??”

Parkplanen er en præcisering og uddybning af Natur- og Parkpolitikkens visioner og målsætninger.

I Parkplanen oplistes en række vejledende retningslinjer for udmøntningen af visionerne og målsætningerne, som skal bruges ved nye projekterings- og anlægsopgaver.

I Parkplanen opstilles desuden en række indsatsplaner og konkrete handlemål for Esbjerg kommunes eksisterende offentlige grønne anlæg.

Relevant i forbindelse med:

Grønne strukturer