Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitikken skal bidrage til at synliggøre kommunens vision – mål og rammer for den folkeoplysende virksomhed. Folkeoplysningspolitikken har desuden til formål at sikre fremdrift og dynamik i det lokale folkeoplysende arbejde både hvad angår aktiviteter og samarbejdsformer.

I Esbjerg Kommune ønsker vi at skabe så brede rammer, at det giver borgerne i kommunen mulighed for at deltage i folkeoplysende aktiviteter

Der er opstillet følgende mål:

  • at forvaltningen er i dialog med parterne på folkeoplysningsområdet
  • at synliggøre initiativerne
  • at tilpasse udbuddet med borgernes ønsker og behov
  • at medvirke til at skabe et varieret udbud af fritidsaktiviteter
  • at skabe fremdrift i den folkeoplysende virksomhed

Relevant i forbindelse med:

Undervisning og dagtilbud

Kultur og fritid