Handleplan for skoleområdet 2010-2013

Handlingsplan for Skoleområdet fastlægger de fysiske rammer for skolernes udvikling.

På baggrund af befolkningsprognosen i Sektorplanen for Skoleområdet udarbejdes hvert år en fire-årig Handlingsplan for Skoleområdet.

På baggrund af sektorplan for skoleområdet skal der gennem handlingsplan for skoleområdet skabes overblik over rummeligheden på kommunens skoler med henblik på at kunne tilrettelægge boligudbygningen på en sådan måde, at den heraf afledte effekt på elevtallene ikke i sig selv udløser behov for investeringer i skolerne.

Relevant i forbindelse med:

Offentlige områder

Boligområder

Undervisning og dagtilbud