Højhuspolitik

Der udarbejdes en højhuspolitik for Esbjerg by.

Relevant i forbindelse med:

Boligområder

Centerområder

Bevaring