Nærbaneanalyse

Nærbaneanalysen skal klarlægge, om der er grundlag for en nærbane mellem Ribe – Esbjerg – Varde – Oksbøl.

Parterne Esbjerg kommune, Varde kommune og Sydtrafik foretager en analyse af potentialet og effekterne for nærbanedrift mellem Ribe – Esbjerg – Varde – Oksbøl. Analysen danner grundlag for beslutningen om, hvorvidt der etableres nærbane eller ej.

Det bliver vurderet, hvordan overflytningen fra biltrafikken vil være, hvor der evt. skal etableres nye standsningssteder, hvordan standsningsmønstre for bus og tog samt togfrekvenser skal være og hvordan samspillet er med bustrafikken og øvrige transportformer, herunder cykler.

Økonomien bliver ligeledes belyst i forhold til nødvendige investeringer i infrastrukturen, indtægter og udgifter samt indvirkningen på samfundsøkonomien.

Relevant i forbindelse med:

Energimetropol Esbjerg

Bystruktur

Boligområder

Klimatilpasning og bæredygtighed

Trafik

Lokalområder