Plan for Sammenhæng. Esbjerg Havn og By

Plan for Sammenhæng er udarbejdet med det formål at få en bedre sammenhæng mellem Esbjergs bymidte og det historiske miljø ved Dokhavnen samt havneområdet generelt. Planen omfatter 10 projekter, der strækker sig over hele fronten mellem Esbjerg Havn og byen. Lige fra Østhavnen over Dokhavns-området til Esbjerg Strand-projektet mod nord. Projekterne planlægges gradvist gennemført inden 2022.

Plan for Sammenhæng har flere mål:

  • At få en samlet helhed ud af kommende projekter
  • At få ny forståelse af mulighederne for øget synergieffekt mellem Esbjerg Havns aktiviteter og Esbjerg bys funktioner og liv
  • At fremme en række konkrete potentielle muligheder, der kan udvikles og udnyttes
  • At gennemføre projekter med stor opbakning fra virksomheder og borgere
  • At gennemføre projekter, der på kort og langt sigt kan tilføre Esbjerg en helt ny dynamik i vækstområdet by-havn
  • At få en samlet plan for, hvordan byen og havnen kan spille meget bedre sammen til stor gavn for alle parter – virksomhederne, de handlende, borgerne og turisterne

De ti projekter, som indeholdes i Plan for Sammenhæng, samles af Klevestien, der er en stiforbindelse på kanten mellem havnen og byen. Fra den vil der være mange forskellige udkig til havnen og havet. Ud for Dokhavnen munder Klevestien ud i en egentlig havnepromenade, der bindes sammen af en forbindelse med broer og udkigspunkter ned til Dokhavnen, kaldet Landgangen. Dette understøttes af et andet projekt, der har til formål at forbedre mulighederne for at gå eller cykle fra bymidten til havnepromenaden. Andre projekter, som er indeholdt i Plan for Sammenhæng, omhandler en miljøzone mellem havn og by i den nordligste del af havnen og et projekt til sikring af bevaringsværdige miljøer på havnen.

Planen vedtages endeligt i 2013.

Relevant i forbindelse med:

EnergiMetropol Esbjerg

Bystruktur

Centerområder

Trafik

Turisme

Kultur og Fritid

Bevaring

Lokalområder