Sektorplan for Dagtilbud

Sektorplan for Dagtilbud har til formål at sikre de fysiske rammer til gennemførelse af intentionerne i dagtilbudsloven, servicelovens §32, samt dagtilbudspolitikken.

Der er vedtaget en sektorplan for området, som skal konkretiseres i en handleplan. Fremtidig daginstitutionsudbygning vil ske efter retningslinier i sektorplanen. Der bør reserveres det nødvendige areal til udbygning, således at pasningsgarantien kan opfyldes inden for de enkelte byområder.

Der skal gennem sektorplan for dagtilbud:

  • Opstilles mål for dagplejen og daginstitutionernes fysiske rammer.
  • Skabes overblik over daginstitutioners fysiske formåen med henblik på at frembringe det nødvendige antal pladser til fastholdelse af pasningsgarantien i de enkelte lokalområder i forhold til boligudbygningen.

Relevant i forbindelse med:

Boligområder

Offentlige områder

Undervisning og dagtilbud