Smukke byområder – Vejledning for vej og parkelementer i lokalplanlægningen

Vedtaget i 2009.

Formålet med vejledningen er, at sikre at nye bolig- og erhvervsområder får en høj kvalitet og et smukt og frodigt udtryk.

Vejledningens fokusområder er:

  • Arealdisponering, der giver en hensigtsmæssig placering af fællesarealer, bygninger og andre tekniske anlæg, bl.a. i forhold til bevaringsværdig beplantning eller andre landskabselementer som f.eks. terræn.
  • Områdernes ydre afgrænsning og ydre fremtoning.
  • Ejerforhold af fællesarealer.

Derudover rummer vejledningen en række retningslinjer for arealdisponering og udlægsstørrelser af støjafskærmninger, forsinkelsesbassiner, randplantninger, stitracéer, grønne veje i byområderne, fordelings- og indfaldsveje, stamveje, boligveje og parkeringspladser, hvor målet er at sikre at nye bolig- og erhvervsområder får en høj kvalitet og et smukt og frodigt udtryk.

Relevant i forbindelse med:

Boligområder

Erhvervsområder

Offentlige områder

Grønne strukturer

Trafik

Klimatilpasning

Forsyning