Stiplan

Med henblik på at sikre, bevare og udbygge det eksisterende stinet, er der lavet en samlet stiplan for Esbjerg Kommune.

Stiplanens hovedformål er at få etableret et sikkert og trygt sammenhængende stinet i Esbjerg Kommune, som skal:

  • forbinde større kulturelle mål til Ribe, Bramming eller Esbjerg
  • forbinde de mindre bysamfund til Ribe, Bramming eller Esbjerg
  • skabe sikre skoleveje
  • øge antallet af cyklister i kommunen. Der er særligt fokus på at øge antallet af børn, som cykler til skole

Stiplanen prioriterer en udbygning af cykelstinettet, så det kommer til at sammenbinde det nationale cykelstinet. De tre største byer i kommunen er blevet forbundet.

Handlingsplanen i Stiplanen indeholder en prioritering af projekter, hvor der kan forventes en gunstig virkning på uheldsantallet og trygheden.

Relevant i forbindelse med:

EnergiMetropol Esbjerg

Boligområder

Centerområder

Grønne strukturer

Trafik

Klimatilpasning

Turisme

Kultur og Fritid

Undervisning og dagtilbud