Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Generalplan 2010 – visioner for fremtiden. Region Syddanmark

Generalplanen for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg er udarbejdet i efteråret 2009. De tre hovedideer i generalplanen er:

  • Fra specialernes til patienternes sygehus
  • Fælles akutmodtalese FAM er omdrejningspunktet
  • Standardisering med henblik på høj grad af fleksibilitet

Disse er gennemgående i løsningsforslagene og forventes at være de bærende ideer i sygehusets videre udvikling.

Sygehusbygningerne skal understøtte høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og en effektiv drift. Samtidigt skal der sikres gode patientforløb – altså helhed og sammenhæng for patienter og personale i forbindelse med alle ydelser

Generalplanen styrer de massive investeringer i ombygning og nybyggeri ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Der sigtes mod at opnå en arealdisponering, som kan sikre at nye og eksisterende funktioner kommer til at hænge optimalt sammen. Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ønsker at effektivisere, at økonomisere og at rationalisere, men samtidig ønskes det at implementere under hensyntagen til økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Relevant i forbindelse med:

Omsorg