Forandringer

Siden sidst er der udarbejdet en spildevandsplan og en klimatilpasningsplan. Det har betydet, at det politiske mål om kloakforsyning er udbygget med en formulering om nedsivning og rekreativ merværdi i boligområder. Som følge heraf er der tilføjet retningslinje om nedsivning og rekreativ anvendelse af regnvand og en retningslinje om separatkloakering.

Der er sket en sproglig tilretning af det politiske mål om genanvendeligt affald, så det tydeligt fremgår, at genanvendelse har førsteprioritet frem for anden nyttiggørelse.

Retningslinjen om afstand til deponier fremgår fremover med en isolinje på kommuneplankortet.

Arealer til deponier og affaldshåndteringsanlæg udlægges som tekniske anlæg, og retningslinjer for placering af disse fremgår af kapitlet Område til tekniske anlæg.

Affaldsforbrændingsanlægget Energnist er flyttet til kapitlet Forsyning, fordi anlægget leverer en betydelig del af energiforsyningen i Esbjerg Kommune.