Forandringer

Kapitlet om bæredygtighed udgør den ene halvdel af det tidligere kapitel om klimatilpasning og bæredygtighed. Eftersom klimatilpasning i stigende grad udgør en selvstændig del af planlægningen, er det valgt at splitte de to områder op i to selvstændige kapitler.

Klima og bæredygtighed er et af de otte områder i Vision 2020, hvor den grønne kommune i ord og handling blandt andet udmøntes i ønsket om at anvende bæredygtige løsninger og tage energibesparende initiativer. Disse målsætninger kan opfyldes med de gældende mål fra Kommuneplan 2014-26, hvorfor disse er fastholdt også i denne kommuneplan.

De hidtidige retningslinjer om CO2 reduktion samt miljø og Corporate Social Responsibility er erstattet af tre retningslinjer, der er i overensstemmelse med Klima- og energistrategien, som er den senest vedtagne strategi i Esbjerg Kommune inden for bæredygtighedsområdet. De tre retningslinjer omhandler bæredygtige boligområder, grønnere transportformer og viden om energi.