Forandringer

Der er sket en enkelt ændring af de politiske målsætninger for kapitlet om bevaring. Den ændring vedrører den række af samarbejder som Esbjerg Kommune indgår i på bevaringsområdet. Alle disse samarbejder er væsentlige, men har naturligvis forskellige formål og virkefelter. Når det politiske mål om Esbjerg Byfond ikke længere optræder særskilt, er det således udelukkende fordi byfondsarbejdet indgår i Esbjerg Kommunes samlede samarbejdsportefølje på bevaringsområdet. Ikke fordi byfondsarbejdet er blevet nedprioriteret. I retningslinjen om Esbjerg Byfond er rollerne mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Byfond i øvrigt blevet opdateret og præciseret.

Esbjerg Kommunes store arbejde med at få defineret og afgrænset kulturmiljøer i kommunen er blevet afsluttet og fulgt op med en sektorplan og en kommuneplanændring. Kommuneplanændringen blev også implementeret i hovedstrukturens retningslinjer. Men ved revisionen har der været behov for at gennemskrive kapitlet, for at imødekomme en situation, hvor kulturmiljøerne i modsætning til ved revisionen i 2013 ikke var registreret og kortlagt. Dette berører retningslinjen om landsby- og mellembyplaner, der med den nye sektorplan for kulturmiljøer ikke har samme vægt i bevaringsarbejdet længere. Indholdet i retningslinjen er i stedet flyttet til kapitlet om Landsbyer, hvor det optræder i retningslinjen om lokalområder.

Arbejdet med kulturmiljøer har skærpet blikket for betydningen af helheden i en bebyggelse. Dette aspekt fremhæves følgelig nu i retningslinjen om byggeskik og bebyggelsesforhold.

I retningslinjen om nyanlæg i kulturmiljøer er den positive formulering foretrukket og bibeholdt fremfor den negative, der sagde det samme.

Begrebet bygningskultur har affødt nogen forvirring, hvorfor de to retningslinjer, der benyttede begrebet nu i stedet anvender begrebet Bevaringsværdig bygning. Der er ikke ændret i retningslinjernes indhold. Retningslinjen om Folkekirke har ligeledes været igennem et mindre navneskifte og hedder nu Kirke, men er i øvrigt ikke ændret.

Retningslinjen om Exner-fredning er som følge af et lovkrav flyttet fra bevaringskapitlet og til naturkapitlet i retningslinjen om fredninger.

Kulturlevn har skiftet navn til Kulturarvsarealer, efter ønske fra Sydvestjyske Museers arkæologer, og er blevet kortmarkerede, fordi de tilgængelige data findes og Esbjerg Kommune ønsker at gøre disse data synlige for brugerne.