Forandringer

Da der er en direkte sammenhæng mellem det geologiske udgangspunkt og landskaberne smeltes kapitlerne Landskab og Geologi sammen. Herved opnås ligeledes en forenkling af kommuneplanens hovedstruktur. Kapitlet Geologi udgår følgelig i Kommuneplan 2018-30.

Retningslinjen Værdifulde geologiske områder, hvis formål er at opfylde kravet i planlovens § 11a stk. 1 nr.17, er flyttet til kapitlet Landskab.