Planlægning et resumé

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har udpeget Vadehavet til at have international interesse. Vadehavet er det største sammenhængende værdifulde geologiske område, der er udpeget af GEUS. Udpegningen rummer Vadehavets eneste ikke-regulerede udløb af et vandløb, nemlig Varde Å.

Esbjerg Kommune er forpligtet til at medvirke til at værdifulde geologiske områder i råstofgrave bliver bevaret. Esbjerg Kommune har ingen lovhjemmel på området, men vil i stedet søge at engagere lodsejer i bevaringsarbejdet via information. Råstoftilladelser og byggetilladelser kan herudover medvirke i bevaringsindsatsen.