Politiske mål

Esbjerg Kommune ønsker at bidrage til beskyttelsen af Vadehavet og vadehavskysten som unikt, geologisk landskab.

Værdifulde geologiske områder søges beskyttet gennem råstoftilladelser og byggetilladelser. Kommunalt ejede værdifulde geologiske områder skal beskyttes og bevares.

Esbjerg Kommune vil virke for at de værdifulde geologiske områder bliver bevaret, f.eks. gennem naturlig påvirkning af kystklinter og naturlig udformning af åer. Private områder med værdifulde geologiske lokaliteter skal, gennem information, søges bevaret.