Forandringer

De politiske mål om tilgængelighed, de unikke landskaber, synliggørelse af rekreative muligheder og lokalsamfundsudvikling fra Vision 2020 har medført en nyorientering af de politiske mål for kommuneplanens kystkapitel. Denne nyorientering ligger i tråd med de gældende mål og medfører derfor i sig selv blot tilføjelse af en enkelt ny retningslinje om bevarelse af de særlige landskabstræk indenfor kystnærhedszonen. Ellers medfører målsætningerne fra Vision 2020 ingen større forandringer i kapitlets retningslinjer.

Det gør til gengæld de lovændringer, der er foretaget i planloven. Disse ændringer omfatter blandt andet muligheden for etablering af udviklingsområder, hvor indenfor der kan ske byudvikling, der normalt ikke kan ske i kystnærhedszonen. Det skal kapitlets retningslinjer naturligvis afspejle.

De øvrige rettelser er sammenskrivninger af retningslinjer samt rettelser for at opnå en bedre sproglig forståelse. Hele afsnittet om kystbeskyttelse er flyttet til kapitlet om klimatilpasning.