Forandringer

I dette kapitel er kapitlerne landskab og geologi smeltet sammen og er samtidig blevet forenklede. Konkret sker sammensmeltningen i retningslinjen om værdifuldt geologisk område.

Parallelt med kommuneplanforslaget udarbejdes sektorplanen Landskabskarakteranalyse for Esbjerg Kommune. Denne sektorplan har stor betydning som baggrund for kapitlet, og ikke mindst naturligvis for de to retningslinjer, der beskæftiger sig med landskabskarakterområderne. Retningslinjen om overgange mellem karakterområder skal sikre, at der, særligt i landzonesagsbehandlingen, tages højde for anlæg, som kan påvirke ind i flere forskellige karakterområder.

Til gengæld udgår retningslinjen, der i Kommuneplan 2014-26 omhandlede vedligeholdelse og ændring af landskabskarakterområderne, da den ikke har vist sig at være praktisk anvendelig i landzoneadministrationen. Det samme gør sig gældende for retningslinjen om beskyttelse af ådalene.

Der er herudover foretaget mindre sproglige rettelser i retningslinjerne for værdifulde landskaber, større sammenhængende landskaber og større uforstyrrede landskaber.