Forandringer

Myndighedsansvaret for sager om tilladelse til indvinding af råstoffer er overgået til Region Syddanmark. Esbjerg Kommunes rolle er dermed ændret til at være høringsberettiget i forhold til efterbehandling af råstofgrave samt som myndighed på lovområder, der er omfattet af råstoflovens samordningspligt. Kommunen har desuden en planmæssig forpligtigelse i forhold til sikring af råstofressourcen så denne ikke båndlægges. Samlet set spiller kommunen dermed stadig en væsentlig rolle på området.

Kapitlet om råstoffer er redigeret, så det afspejler den nye situation. Ambitionen med kapitlet er fremadrettet at tilkendegive overfor Region Syddanmark og råstofindvinderne, hvad der kan forventes af Esbjerg Kommune i forhold til indvinding af råstoffer, samt hvilke ønsker kommunen måtte have til planlægning for, indvinding af og efterbehandling af råstofgravene.

Nyt i kapitlet er begrebet råstofgravenes efterfølgende potentiale, som er et begreb, der dækker de muligheder, der måtte være for efterfølgende at benytte gravene til andre formål. Esbjerg Kommune ønsker, at dette potentiale er så stort som muligt.

Dele af kapitlet er sammenskrevet i forhold til den nye situation, og enkelte retningslinjer er bortfaldet eller ændret som følge heraf.