Organisatorisk tilknytning

Ansvarligt udvalg

Social & Tilbud refererer til Socialudvalget.

Området for udsatte børn og unge refererer til Børn & Familieudvalget, hvorimod almenområdet refererer til Kultur & Fritidsudvalget.