Forandringer

Kapitlet fremstår uforandret uden tilføjede eller udgåede målsætninger eller retningslinjer.

Der er dog sket sproglige præciseringer og tilretninger i stort set alle retningslinjer. Den største af disse præciseringer sker i retningslinjen om vejstøj i tæt bebyggede områder, hvor det angives, at der i tæt bebyggede områder skal tages højde for krav til støjreducerende tiltag ved større byomdannelser.