Forandringer

Kapitlet udgår som sektorkapitel og erstattes af arealanvendelseskapitlet Områder til tekniske anlæg. Det sker for at ensrette kommuneplanen med plansystem.dk. Bindinger og bestemmelser fra kapitlet er i de fleste tilfælde fordelt på andre sektorkapitler.

Bindingen radiokæder erstattes af en ikke kortmarkeret retningslinje i kapitlet Forsyning.

Retningslinjerne for placering og nedtagning af sendemaster flyttes til kapitlet Forsyning.

Bindingen fyrlinjer er flyttet til kapitlet Trafik og mobilitet. Det samme er gældende for bindingen for lufthavnens højdegrænseplan. Bindingen skifter desuden navn til Lufthavnens hindringsplan efter ønske fra Esbjerg Lufthavn.

Retningslinjerne for Biogasanlæg placeres i kapitlet Forsyning sammen med retningslinjerne for vindmøller.