Organisatorisk tilknytning

Ansvarligt udvalg

Plan & Miljø.

Eksterne Myndigheder

Naturstyrelsen, Statens Luftfartsvæsen, Energistyrelsen, IT- og Telestyrelsen, Søfartsstyrelsen.