Politiske mål

Esbjerg Kommune vil fortsat arbejde for, at det kun er de nødvendige anlæg, der opstilles i det åbne land.

Tekniske anlæg i det åbne land skal indpasses bedst muligt i landskabet.

Esbjerg Kommune vil gerne fremme bæredygtig energi. Derfor er det vigtigt, at der findes mulighed for at etablere biogasanlæg i Esbjerg Kommune.