Forandringer

Både Vision 2020 og Vækststrategi 2020 har uddannelses- og undervisningsområdet som indsatsområde. Der er derfor sket en opgradering af de politiske mål i dette kapitel for at imødekomme de formulerede mål for Esbjergs udvikling på området frem til 2020. Det gælder eksempelvis ambitionen om at tiltrække flere studerende og målet om, gennem samarbejde, at højne uddannelsesniveauet og skabe jobs.

Dette samarbejdsaspekt er blevet fulgt op med en ny retningslinje om samarbejde på uddannelsesområdet.

Dagtilbud er blevet titlen på den retningslinje, der i den gældende kommuneplan betitles Daginstitutioner. Retningslinjen er blevet kortmarkeret. Det har været væsentligt for sektoren at få understreget, at et dagtilbud skal placeres med gode tilkørsels- og parkeringsforhold, hvorfor dette også er nævnt i retningslinjen.

Retningslinjerne om natur- og kulturformidling og kulturskole er uændrede, men er flyttet til kultur- og fritidskapitlet. Herudover er der sket en sproglig tilretning af retningslinjen om skole, der nu hedder skoletilbud.