Organisatorisk tilknytning

Ansvarligt udvalg

Plan & Miljø.

Eksterne Myndigheder

Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Energistyrelsen.