Planlægning et resumé

Ved at følge VVM-bekendtgørelsen, sikres det, at der bliver taget hånd om VVM-pligtige anlæg i planlægningen. På denne måde bliver det VVM-pligtige anlæg en del af plangrundlaget for Esbjerg Kommune.