Forandringer

Kapitlet fremstår uforandret. Der er dog i afsnittet om zoneforhold foretaget sproglige tilretninger, der blandt andet tager højde for de ændringer af kapitlerne, ændringer i rammedelen samt den generelle udformning af retningslinjerne, der følger med dette forslag til Kommuneplan 2018-30.

Den nye Tids- og rækkefølgeplan præsenteres som en del af kapitlet. Der er indlagt tids- og rækkefølgebestemmelser i de nye bolig- og erhvervsområder.