Organisatorisk tilknytning

Ansvarligt udvalg:

Plan & Miljøudvalget