08-030-080 - Grønt område mellem banen og Storebæltsvej

08-030-080 (1)

static-map