01-060-160 - Blandet bebyggelse ved Skolebakken

01-060-160 (1)

static-map