01-015-350 - Blandet bebyggelse ved Strandbysvinget

01-015-350

static-map