03-020-050 - Parcelhusbebyggelse i Gjesing nord

03-020-050 (1)

static-map