20-020-060 - Beplantningsbælte sydvest for Endrup

20-020-060 (1)

static-map