05-010-012 - Grønt område ved Langliparken

05-010-012 (1)

static-map